ฟ้าทะลายโจร กับการ ป้องกัน covid19


ในสถานการณ์ปัจจุบันผู้ป่วย COVID 19 ในไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้คนไทยส่วนมากหาสิ่งต่างๆ ที่ช่วยทำให้ตนเองนั้นปลอดภัย ต่อมา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ค้นพบว่า

ร้านขายยาในยุคดิจิตอล

ตอนที่ 1

smmagonline – ความก้าวหน้าที่รวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบันทำ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ในโลกของการทำธุรกิจ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้ธุรกิจหลายประเภทส

วิตามินซี กับการป้องกัน covid19


ในช่วงที่ร่างกายต้องการภูมิต้านทานโรคที่แข็งแรง วิตามินซีช่วยให้เรารอดพ้นจากโควิด-19 ได้มากน้อยแค่ไหน


วิตามินซี เป็นวิตามินที่ถูกพูดถึงบ่อยเมื่อเรามีอาการไข้หวัด