แจ้งชำระเงิน

ชื่อบัญชี บริษัท ฟาร์มมิเลียร์ จำกัด (กระแสรายวัน)
ธนาคาร ไทยพาณิชย์ 468-078-9882

ชื่อบัญชี บริษัท ฟาร์มมิเลียร์ จำกัด (ออมทรัพย์ )
ธนาคาร กรุงไทย 616-056-4838
รายละเอียดการโอน